top of page

National Faculty

 1. Dr. D. Behera

 2. Dr. John Hurst

 3. Dr. Karan Madan

 4. Dr. Ashesh Dhungana

 5. Dr. Ramakrishnan

 6. Dr. Puneet Saxena

 7. Dr. Pawan Tiwari

 8. Dr. Alok Nath

 9. Dr. Gagandeep Singh

 10. Dr. Girish Sindhwani

 11. Dr. Pattabhiraman VR 

 12. Dr. Manoj Goel

 13. Dr. Rajiv Goyal

 14. Dr. Ashok Shah

 15. Dr. Surya Kant 

 16. Dr. Dhruv Choudhry

 17. Dr. Deepali Jain

 18. Dr. Yatin Mehta

 19. Dr. Priyanka Sahu

 20. Dr. Manoj Sahu

 21. Dr. Kavitha V.

 22. Dr. Ullas Batra

 23. Dr. Prabhat Malik

 24. Dr. R M Pandey

 25. Dr. Sryma

 26. Dr. Balamugesh

 27. Dr. Ashuthosh Aggarwal

 28. Dr. Rohit Sarin

 29. Dr. Anuj Bhatnagar

 30. Dr. Urvashi Singh

 31. Dr. Vijay Hadda

 32. Dr. Vivek Nangia

 33. Dr. G C Khilnani

 34. Dr. Uma Maheshwari

 35. Dr. M K Daga

 36. Dr. Chand Wattal

 37. Dr. Vikas Marwah

 38. Dr. Kalpana Balakrishnan

 39. Dr. Anant Mohan

 40. Dr. Apar Jindal

 41. Dr. Uma Devraj

 42. Dr. Rohit Kumar

 43. Dr. Kumar Prabhash

 44. Dr. Prashant Chhajed 

 45. Dr. Sachin Khurana

 46. Dr. Dipti Gothi

 47. Dr. J. C Suri

 48. Dr. Saurabh Mittal

bottom of page